Általános szerződési feltételek

artalom:

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Amennyiben a rendelését elküldi, fizetési kötelezettséged keletkezik, melynek pontos összegét (termék ára, szállítási költség, csomagolási díj) a megrendelési folyamat végén megjelölt összeg, illetve a megadott e-mail címére elküldött Rendelés visszaigazolásban küldünk meg neked. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésedre.


Szolgáltató adatai:

  • A szolgáltató neve: Pásztor Edina Ágnes e.v. (továbbiakban Szolgáltató)
  • A szolgáltató székhelye: 6077 Orgovány, Gárdonyi Géza utca 15.
  • E-mai cím: info@purevital.hu
  • Adószám: 56224906-1-23
  • Nyilvántartási szám: 54857830

Megrendelt termékek átvételére csak a rendelés során megadott szállítási címen van lehetőség.
Telefonszám: +36 (70) 625-96552 (munkanapokon 07:00 és 17:00 között bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk)

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató adatai:

  • Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
  • Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  • Tárhelyszolgáltató adószáma: 23495919-2-41
  • Tárhely szolgáltató telefonszáma: +36 1 700 2254


Alapvető rendelkezések:

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2017. július 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Vásárlók a webshop használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a webshop használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshopra, vagy annak tartalmát bármilyen módon áttekinti – abban az esetben is, ha nem regisztrált Vásárlója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, annak minden részletére vonatkozóan és az azon megjelenő tartalmak, valamint a webshop terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő bármely tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


Webshopban megvásárolható termékek köre

Szolgáltató által webshopjában megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendők. A megjelölt árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák Szolgáltató Alanyi Adómentessége miatt, így a feltüntetett árak a termékért fizetendő árakat mutatják a szállítási költség ebbe az árba nem tartozik bele. A webshopban történő vásárlás esetén Szolgáltató külön csomagolási költséget nem számít fel.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, annak leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Az egyes termékaloldalakon megjelenített fotók illusztráció jellegűek, a megvásárolt termékek a valóságban eltérhetnek azoktól. Ezek az eltérések minimális mértékűek, melyek leginkább a számítógépek monitorbeállításaiból fakadó, a termék színében érzékelhető árnyalatnyi különbséget jelentenek. Ezekért az eltérésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körű felvilágosítást ad Vásárlók számára az akció időtartamáról, mértékéről, igénybevételének menetéről..


Rendelés menete

Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

Megvásárolni kívánt termék nevére vagy képére kattintva megjelenik a termékaloldal, ahol részletes információk találhatók az adott termékről.

Adott termékaloldalon beállítható a rendelni kívánt termék mennyisége.

Ezt követően a Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” linkre kattintva (A képernyő jobb felső sarkában található ikonra vagy feliratra kattintva.).

Amennyiben Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint a Vásárló.

Vásárló kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot:

Fizetési módok:

– Előre fizetés átutalással bankszámlánra

Szállítási költség: 1 500 forint

A szállítási időkről bővebben itt olvashat! A szállítási idők tájékoztató jellegűek!

A szállítási díjak tartalmazzák a csomagolási költségeket is!

A kézbesítés a GSL Általános Szerződési Feltételei szerint történik.

Személyes átvételre Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

Az adatok megadását követően Vásárló a „megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Vásárló e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között történik.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A Szolgáltató által üzemeltetett webshopban leadott rendelések feldolgozása munkaidőben történik (hétköznapokon 8 és 17 óra között). Megrendelések leadására ezen időszakon kívül is van lehetőség, ezeket a rendeléseket Szolgáltató a következő munkanapon dolgozza fel. A megrendelés teljesítésének részleteiről Szolgáltató minden esetben megadott e-mail címén tájékoztatja a vásárlót.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Szolgáltatónak nem áll módjában felelősséget vállalni az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!


Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül, vagy a rendelés leadása és a kézhezvétel napja között is indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagy visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 12 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával írásban Szolgáltató email elérhetőségén, illetve postai úton erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával írásban történő jelzés alkalmával, melynél a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vásárló Szolgáltató részére. Valamint az alább mellékelt nyilatkozatminta kinyomtatásával és kitöltésével is.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését Vásárlótól.

Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

Nem illeti meg az elállási jog Vásárlót olyan termék esetén, mely Vásárló személyéhez kötött, Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Azaz méretre készített, vagy méretre igazított ékszerek esetén nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót.

Szolgáltató. a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Vásárló részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke(ke)t, vagy a Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza Szolgáltató e-mail címére)

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/termékek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


Panaszkezelés rendje

Szolgáltató elsődleges célja, hogy vásárlói megrendeléseit kifogástalan minőségben, Vásárló igényinek teljes körűen megfelelve teljesítse. Abban az esetbe, ha Vásárló mégis valamilyen eltérést talál, panasza keletkezik, úgy panaszát a fenti e-mail címen, telefonszámon vagy postai levél formájában is közölheti Szolgáltatóval.

Szolgáltató minden panaszt azonnal megvizsgál, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a webshop 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni az internetes webáruházunkban vásárolt termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


Szerzői jogok

A purevital.com weboldalon megjelenő tartalmakat vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.
A purevital.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
Tilos az purevitaé.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja; a Vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az alexandrakaczur.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.


Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.purevital.hu/adatkezelesi-tajekoztato/